2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”:

Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”:
 
Opinia Komisji Oceniającej
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni - 80,66 pkt
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 25 000 zł
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 8368/18/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2018 r.:
 
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2018 – 2019, projekt „Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze - Wyjdź w Świat”. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 25 000 zł.

  • ikonaOpublikowano: 12.09.2018 12:53
  • ikona

    Autor: Agnieszka Krasińska (a.krasinska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.09.2018 12:55
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Krasińska
ikona