Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

2019

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dot. współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji „Przyjazna Dzielnica”

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”.
 
Środki w wysokości 10.100,00 zł zostały przyznane Fundacji Teatru Czwarte Miasto z/s w Gdyni (KRS nr 0000465330) na realizację zadania pt.: „Pierwszy Oksywski Festiwal Filmowy” w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.