2020

Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Tytuł zadania: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Laurentius, ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn
Liczba punktów: 80,16
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2821/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2020 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Laurentius, ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 111 375,00 PLN

ikona