2023

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Gaudium Vitae w terminie: 16.08.2023 r. - 31.12.2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 8 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6651/23 VIII/R z dnia 08.08.2023 r. przyznał dotację w kwocie 39 000,00 PLN Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224462 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez pozyskiwanie i dystrybucję dla nich darów rzeczowych i niezbędnych artykułów”.

Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 16.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

ikona