2018

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
powołanej  Zarządzeniem Nr 76/18/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2018 roku w celu zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:
 
Lista rankingowa ofert spełniających kryteria formalne:

 1. Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gdyni w 2019 roku - Instytut Aktywizacji Regionów - 83,75 pkt
 2. Prowadzenie na terenie miasta Gdynia trzech punktów poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna - 79,75 pkt
 3. Prowadzenie na terenie miasta Gdynia dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz oraz prowadzenie edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna - 68,5 pkt
 4. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni - Stowarzyszenie OVUM - 86 pkt
 5. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - Stowarzyszenie OVUM - 79,75 pkt

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
przygotowana zgodnie z ust. 11 załącznika do Zarządzenia Nr 5426/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Karty Oceny Oferty oraz zasad jej wypełniania:

 1. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni - Stowarzyszenie OVUM - 86 pkt
 2. Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gdyni w 2019 roku - Instytut Aktywizacji Regionów - 83,75 pkt

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:

 1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)
 2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych:

 1. Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni (punkt NPP nr 1) – Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-prawne Interior
 2. Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni (punkt NPP nr 2) – Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-prawne Interios
 3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
 4. Prowadzenie na terenie Miasta Gdyni dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 r. oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 r. - Togatus Pro Bono

 
Uzasadnienie oceny formalnej znajduje się w aplikacji witkac.pl

 • ikonaOpublikowano: 17.12.2018 15:05
 • ikona

  Autor: _Justyna Krakowska (j.krakowska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 17.12.2018 15:06
 • ikonaZmodyfikował: Justyna Krakowska
ikona