2015

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Unieważnienie otwartego konkursu ofert


Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 3818/15/VII/R z dnia 15.12.2015 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.

Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

ikona