2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
Tytuł zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
Liczba punktów: 80,68
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6223/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2023 r.:
Tytuł zleconego zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 405 000,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 30.03.2023 12:54
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.03.2023 12:54
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona