2022

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na świadczenie asystencji osobistej osobom usamodzielnianym

Prezydent Miasta Gdyni informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5427/22/VIII/R z dnia 23.08.2022 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Świadczenie asystencji osobistej na rzecz osób objętych procesem usamodzielnienia przebywających w mieszkaniach chronionych”.
 
Konkurs unieważniono, ponieważ złożone dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie przeszły do etapu oceny merytorycznej.

ikona