2022

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji L’Arche

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5525/22/VIII/R z dnia 20.09.2022 r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN Fundacji L’Arche z siedzibą w Wieliczce, Śledziejowice 336, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 21.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.