2013

rozstrzygnięcie konkursu: wsparcie opiekunów (...)

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 10723/13/VI/P z 14 maja 2013 r. przyznał dotacje na realizacje zadań dotyczących wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych następującym organizacjom:
1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z siedzibą w Sopocie w kwocie 7.000 zł brutto
2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w kwocie 21.000 zł brutto
3. Fundacji „Słoneczna Jesień" z siedzibą w Gdyni w kwocie 12.000 zł brutto.


ikona