2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

Prezydent Miasta Gdyni
 
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
powołanej  Zarządzeniem Nr 7010/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 listopada 2017 roku w celu zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:
 
Lista rankingowa ofert spełniających kryteria formalne:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent / Liczba punktów
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Witomino w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 82,25

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni przy ul. Żeglarzy w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 79,08

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 17a w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 79,08

4. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 1 / Stowarzyszenie OVUM 82,33

5. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Centrum Gdyni w 2018 roku (Punkt NPP nr 1) / Instytut Aktywizacji Regionów / 78,91

6. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Centrum Gdyni w 2018 roku (Punkt NPP nr 2) / Instytut Aktywizacji Regionów / 78,91

7. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 2 / Stowarzyszenie OVUM / 82,33

8. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 3 / Stowarzyszenie OVUM / 77,50

9. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 4 / Stowarzyszenie OVUM / 76,00
 
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
Nr punktu / Tytuł oferty / Oferent / Liczba punktów

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 1 / Stowarzyszenie OVUM / 82,33

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni - punkt nr 2 / Stowarzyszenie OVUM / 82,33

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Witomino w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 82,25

4. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 17a w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 79,08

5. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni przy ul. Żeglarzy w 2018 roku / Instytut Aktywizacji Regionów / 79,08
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:
 
1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) nr 1 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388) w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100);

2) nr 2 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388) w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100);
 
2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) nr 3 w lokalu przy ulicy Opata Hackiego 17a w Gdyni (81-211) w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100);

2) nr 4 w lokalu przy ulicy Widnej 8 w Gdyni (81-649) w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100);

3) nr 5 w lokalu przy ulicy Żeglarzy 5 w Gdyni (81-126) w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100).
 
 
Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych:
 
 1. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna
 2. Nieodpłatna pomoc prawna - Zaborskie Towarzystwo Naukowe
 3. Nieodpłatna pomoc prawna - Zaborskie Towarzystwo Naukowe
 4. Nieodpłatna pomoc prawna - Zaborskie Towarzystwo Naukowe
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Zaborskie Towarzystwo Naukowe
 6. Nieodpłatna pomoc prawna - Zaborskie Towarzystwo Naukowe
 7. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna
 8. Prowadzenie punktów nieodpałtnej pomocy prawnej - Fundacja w Służbie Wsi
 9. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna
 10. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - Stowarzyszenie Akcja Społeczna
 11. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie przy ul.  Opata Hackiego 17a w Gdyni (81-211) - Stowarzyszenie Ofiar Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych "vitae Porto"
 12. Prowadzenie w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 w Gdyni - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
 13. Prowadzenie punktów nieodpałtnej pomocy prawnej - Fundacja w Służbie Wsi
 14. Realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku - Fundacja De Iure
 15. Prowadzenie w roku 2018 na terenie Miasta Gdyni punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. punktu nr 1 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni ( 81-388) - TOGATUS PRO BONO
 16. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Gdańsku, Stowarzyszenie Gaffa
 17. Prowadzenie w roku 2018 na terenie miasta Gdyni  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. punktu nr 2 przy ulicy Traugutta 2  w Gdyni - Togatus Pro Bono
 18. Prowadzenie w roku 2018 na terenie miasta Gdyni punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. punktu nr 3  ul. Opata Hackiego 17a w Gdyni - Togatus Pro Bono
 19. Prowadzenie w roku 2018 na terenie miasta Gdyni punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. punktu nr 4 przy ulicy Widnej 8 w Gdyni - Togatus Pro Bono
 20. Prowadzenie w roku 2018 na terenie miasta Gdynia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. punktu nr 5, ul.  Żeglarzy 5 w Gdyni - Togatus Pro Bono
 21. Prowadzeniu na terenie miasta Gdyni punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
 22. Prowadzenie w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Gdyni - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
 23. Prowadzenie w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Gdyni - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
 24. Prowadzenie w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 3 w Gdyni - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
 25. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Traugutta 2 w Gdyni PUNKT NR 1 - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"
 26. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni - Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Gdańsku, Stowarzyszenie Gaffa
 27. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Traugutta 2 w Gdyni PUNKT NR 2 - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"
 28. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Opata Hackiego 17a w Gdyni PUNKT NR 3 - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"
 29. Prowadzeniu na terenie miasta Gdyni punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
 30. Prowadzeniu na terenie miasta Gdyni punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
 31. Prowadzeniu na terenie miasta Gdyni punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
 32. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Miasta Gdynia, tj. punktu nr 4 przy ul. Widnej 8 w Gdyni (81-649) - Fundacja Honeste Vivere
 33. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Miasta Gdynia, tj. punktu nr 5 przy ulicy Żeglarzy 5 w Gdyni (81-126) - Fundacja Honeste Vivere
Uzasadnienie oceny formalnej znajdzie się w aplikacji witkac.pl

ikona