2017

Rozstrzygniecie konkursu: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”   

 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”  

Tytuł zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – Dom na Klifie”  

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, 
ul. Gościnna 14
80-032 Gdańsk
Liczba punktów: 84,20

Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 5958/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r.:

Rodzaj zleconego zadania: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, 
ul. Gościnna 14,                                                                                                                                                                                     80-032 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania: 3 225 777,00 PLN 

 

ikona