2015

Rozstrzygnięcie konkursu - ośrodek wsparcia dla osób niewidomych (...)

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. Prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 3872/15/VII/P z 23 grudnia 2015 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji w/w zadania w łącznej kwocie 600.000 zł brutto Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni po 120.000 zł rocznie w latach 2016 - 2020.

  • ikonaOpublikowano: 28.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.12.2015 09:20
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona