2018

utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat

Prezydent Miasta Gdyni
 
Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 8517/18/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 9 września 2018 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

polegającego na utworzeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 
 
wybrano ofertę:
 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
 
Wysokość dotacji na realizację w/w zadania 100.000,00 zł brutto

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2018 12:04
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.10.2018 12:09
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona