2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Konkursowej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
Tytuł zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom przy Polance w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Liczba punktów: 87,34
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 7246/24/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom przy Polance w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2024 r.: 1 164 375,00 PLN

ikona