Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”
Tytuł zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym Dom przy Polance w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Liczba punktów: 85,66
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  6046/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2023 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym Dom przy Polance w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 1 280 811,00 PLN .

ikona