2018

Rozstrzygnięcie konkursu: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r.”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:


Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2018 r.”.

Tytuł zadania
: „AGAPE niepełnosprawnym 2018-2020”.

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE
Borowy Młyn 22
82-420 Ryjewo


Liczba punktów: 87,01
Miejsce w rankingu: 1


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 7666/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2018 r.:


Rodzaj zleconego zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2018 r”.

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE
Borowy Młyn 22, 82- 420 Ryjewo
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2018 r.: 270 000,00 PLN

ikona