Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni i noclegowni"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni i noclegowni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni i noclegowni”.

Tytuł zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni i noclegowni”.

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter- Ego” z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa

Liczba punktów: 67,81

Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 8109/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2018 r.:

Rodzaj zleconego zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni i noclegowni”.

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter- Ego” z siedzibą w Warszawie,

ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2018 r.: 424 852,00 PLN

ikona