2017

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi transportowe

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7304/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.

ikona