2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Tytuł zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Liczba punktów: 81,50
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4309/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 154 383,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 28.10.2021 10:15
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.10.2021 10:16
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona