Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2017

Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych w latach 2017 - 2018

Prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni - 77,99 pkt
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 17 500 zł
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6499/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 sierpnia 2017 r.:
 
 
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych” w latach 2017 – 2018, projekt „Gdyńskie warsztaty podróżnicze - Wyjdź w Świat”. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 17 500 zł

  • ikonaOpublikowano: 11.08.2017 12:19
  • ikona

    Autor: Agnieszka Krasińska (a.krasinska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.08.2017 12:23
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Krasińska
ikona