2017

Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz dzielnicy Gdynia Dąbrowa

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6348/17/VII/R z dnia 27 czerwca 2017r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającą na zorganizowaniu pomocy
dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa
i Opata Hackiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie dzielnicy Gdynia Dąbrowa  z terminem realizacji od 01.07.2017r. do 31.08.2018r.
 
 Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
 
1. Fundacja  Zmian  Społecznych  „Kreatywni”  ul.  Modrzewiowa  4C/8,  81-074  Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Spot Klub Kreatywni, liczba punktów 88,32 miejsce w rankingu 1. Kwota przyznana na realizację zadania w 2017r. 80 000,00 zł, w 2018r. 105 880,00 zł
 
2. Stowarzyszenie „180 Stopni” ul. Wolności 51/8, 80-538 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Spot „Youth Point” na terenie dzielnicy Gdynia Dąbrowa, liczba punktów 84,16  miejsce w rankingu 2. Kwota przyznana na realizację zadania w 2017r. 48 800,00 zł, w 2018 r. 66 200,00 zł
 
 

ikona