2017

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna, zawodowa

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7297/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z w/w zakresu na rok 2018 w kwocie 166.000 zł brutto następującym organizacjom:   
 
1. Stowarzyszenie Cool-awi, Samodzielny „krok”, kwota 5.000 zł
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”, OCZKO ogólnorozwojowe, kwota 24.110 zł
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, RAZEM RAŹNIEJ – integracja osób z niepełnosprawnościami, kwota 6.890 zł
4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, Gdyński Magiel Teatralny 2018, kwota 7.202 zł
5. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU – CDN – przez sport, wypoczynek i edukację do integracji lokalnej osób niepełnosprawnych, kwota 22.000 zł
6. Centrum Współpracy Młodzieży, REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu, kwota 22.000 zł
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi, kwota 40.000 zł
8. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, DreamSound 2018, kwota 2.648 zł
9. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Klub Działań Różnych, kwota 36.150 zł.

ikona