2012

Rozstrzygnięcie konkursu - szkolenia z zakresu seksualności

Rozstrzygnięcie konkursu:
organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących seksualności osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 8841/12/VI/P z 5 grudnia 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 160.000 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń".