2018

Wynik otwartego konkursu na projektowanie elementów przestrzeni publicznej w Witominie-Radiostacji

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
 
Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr 0000677613) na realizację zadania pt.: „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” w okresie od 03.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

ikona