2023

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja psychospołęczna, integracja, grupy wsparcia


Prezydent Miasta Gdyni na mocy zarządzenia Nr 7256/24/VIII/O z 23 stycznia 2024 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni, następującym organizacjom:     
 
1. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Klub Działań Różnych, 38.000 zł z tego 18.000 ze środków PFRON
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Most, 30.000 zł z tego 15.000 ze środków PFRON
3. Fundacja Wielkie Rzeczy, Jesteśmy – wsparcie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci z niepełnosprawnościami, 10.000 zł 
4. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Tenis stołowy sposobem na aktywizację chorych na chorobę Parkinsona, 
8.730 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Razem będzie raźniej, 5.000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Super Opiekun, 10.000 zł 
7. Stowarzyszenie Cool-awi, Emocje w sztuce II, 10.000 zł 
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z Autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi, 25.000 zł 
9. Związek Inwalidów Wojennych RP, Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia, 7.870 zł 
10. Fundacja Sport na Zdrowie, Akcja INTEGRACJA II, 14.000 zł 
11. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Integracyjny Klub Głuchoniemych 2024, 7.000 zł ze środków PFRON
12. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, My – wcześniej urodzeni!, 8.000 zł 
13. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży, Morze dla Niepełnosprawnych 2024, 13.000 zł ze środków PFRON
14. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, My Samodzielni 2024, 15.000 zł 
15. Fundacja Prosto z Serca, „Odkryj w sobie siłę” 3 edycja – program aktywizacji społecznej i integracji, 15.000 zł z tego 10.000 ze środków PFRON
16. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Akceptacja – grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 10.000 zł 
17. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Integracyjny wyjazd do Słupska i Ustki, 3.000 zł ze środków PFRON
18. Fundacja Społeczny Fair Play, Poznajmy się przez siaDkówkę!, 10.000 zł 
19. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Przez sport do zdrowia – aktywizacja i integracja, 17.000 zł 
20. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, Gdyński Magiel Teatralny – Reaktywacja
15.000 zł z tego 8.000 ze środków PFRON
21. Fundacja L’Arche, Razem raźniej w Gdyni – aktywizacja i integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin
i opiekunów, 10.000 zł 
22. Fundacja StwardnienieRozsiane.info, „(Nie)widzialni” w Gdyni, 9.000 zł ze środków PFRON
23. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Wigor osób niewidomych i słabowidzących, 7.000 zł ze środków PFRON
24. Fundacja Pracownia Myśli i Emocji, Dłoń – Wsparcie dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, 20.000 zł z tego 10.000 ze środków PFRON

  • ikonaOpublikowano: 25.01.2024 07:47
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.02.2024 13:55
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona