2022

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem MOPS

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Tytuł zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „RAZEM, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Liczba punktów: 59,52
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5890/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „RAZEM, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 636 735,00 PLN

ikona