2017

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności fizycznej

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7306/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na rok 2018 w kwocie 150.000 zł następującym organizacjom:   
 
1.  Fundacja Sport na Zdrowie, Poprawa sprawności przez metodę Hallwicka, 18.000 zł
2. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”, Poprawa sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Gdyni, 15.000 zł
3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Sprawne ciało, sprawny umysł, 28.000 zł
4. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Poprawa sprawności poprzez wielokierunkową systematyczną rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 24.000 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Coraz sprawniejsi Gdynianie, 20.000 zł
6. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku, Aktywni kontra mukowiscydoza II, 30.000 zł
7. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Kompleksowe wsparcie chorych na chorobę Parkinsona, 15.000 zł.
 

ikona