2022

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 8 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4934/22/VIII/R z dnia 05.04.2022 r. przyznał dotację w kwocie 68 550,00 PLN Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13a, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224076  na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności w celu pomocy uchodźcom i migrantom przebywającym na terenie Gdyni w związku z wybuchem wojny na Ukrainie”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 06.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

  • ikonaOpublikowano: 06.04.2022 15:29
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.04.2022 15:30
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona