2016

Rozstrzygnięcie konkursu: program pilotażowy "Od drzwi do drzwi"

Lista rankingowa ofert złożonych na konkurs: program pilotażowy „Od drzwi do drzwi":
1. oferta Fundacji „Adaptacja M&K" - 84,75 pkt.
2. oferta Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Transport bez barier" - 82,75 pkt.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4920/16/VII/P z 4 sierpnia 2016 r. przyznał dotację na realizację programu pilotażowego „Od drzwi do drzwi" w kwocie 55.466,60 zł brutto Fundacji „Adaptacja M&K" z siedzibą w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 27.07.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.07.2016 15:48
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona