2017

Rozstrzygnięcie konkursu - grupy wsparcia

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7293/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2018 następującym organizacjom:
 
1.  Związek Inwalidów Wojennych RP, Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia, kwota 8.000 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, R(el)acje, kwota 12.000 zł
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, WIEMY JAK, kwota 5.000 zł
4. Fundacja Adaptacja, Działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, kwota 5.000 zł

ikona