Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2019

Rozstrzygnięcie konkursu "Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 - 2022"

rozstrzygnięcie konkursu - wspieranie zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację programu "Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 - 2022"
 
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 1718/19/VIII/M z dnia 17 grudnia 2019 roku przyznał dotację na realizację zadania dotyczącą wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020 - 2022" w kwocie 500 000 zł brutto:

Fundacji Gospodarczej w Gdyni.

ikona