2022

Informacja o zleceniu Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizacji zadania publicznego w terminie: 02.08.2022 r. - 31.12.2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 8 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5311/22/VIII/R z dnia 02.08.2022 r. przyznał dotację w kwocie 259 900,00 PLN Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13a, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224076  na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności w celu pomocy uchodźcom i migrantom przebywającym na terenie Gdyni w związku z wybuchem wojny na Ukrainie”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

  • ikonaOpublikowano: 04.08.2022 13:25
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.08.2022 13:26
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona