2014

Rozstrzygnięcie konkursu: (...) włączenie ON w rynek pracy

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. prowadzenia zintegrowanych działań
na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 15585/14/VI/P z 22 lipca 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy w kwocie 14.300 zł brutto Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w Gdańsku.