2016

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna niepełnosprawnej młodzieży

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4658/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w kwocie 6.783 zł brutto Stowarzyszeniu „COOL-awi" z siedzibą w Gdyni.

 

ikona