Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2021

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji Agencji Służby Społecznej

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 4406/21/VIII/R z dnia 16.11.2021 r. przyznał dotację w kwocie 9 840,00 PLN Fundacji Agencji Służby Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Popiełuszki 8/42, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272510 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.
 
Umowa o powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 17.11.2021 r. do dnia 20.12.2021 r.

  • ikonaOpublikowano: 22.11.2021 13:59
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.11.2021 10:41
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona