Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2016

Rozstrzygnięcie konkursu: Placówka Wsparcia Dziennego na terenie dzielnicy Gdynia Chylonia

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5498/16/VII/R z dnia 20 grudnia 2016r. przyznał dotacje   na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającą na zorganizowaniu pomocy
dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówki wsparcia dziennego na terenie
dzielnicy Gdynia Chylonia z terminem realizacji od 02.01.2017 r.-31.08.2018 r.

 

 Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

 

1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
na dofinansowanie zadania: Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Alternative”  Liczba punktów:  78,40; miejsce w rankingu 1. Kwota przyznana na realizację zadania w 2017 r. 100 000,00 zł, w 2018 r. 66 400,00 zł.

 

 

 

  • ikonaOpublikowano: 22.12.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Przemysław Lebiedziński (info@zpsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.12.2016 12:01
  • ikonaZmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
ikona