2014

Rozstrzygnięcie konkursu - informator dla rodziców dzieci

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. napisania i druku informatora wraz z opracowaniem wersji elektronicznej
dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 14797/14/VI/P z 13 maja 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego napisania i druku informatora wraz z opracowaniem wersji elektronicznej dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat w kwocie 20.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.