2022

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5750/22/VIII/R z dnia 22.11.2022 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym”.
 
Konkurs unieważniono z uwagi na brak złożonych ofert.

ikona