Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Konkursowej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: „Klub bez barier”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Liczba punktów: 85,68
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 7169/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 grudnia 2023 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Klub bez barier”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2024 r.: 194 826,76 PLN

ikona