2018

Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Karwiny

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8574/18/VII/R z dnia 23 października 2018 r. przyznał dotacje   na wsparcie realizacji zadania w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny. Termin  realizacji od 01.11.2018 r.-31.08.2021 r.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
1. Fundacja Mały Bohater ul. Janusza Meissnera 6C/2, 80-462 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „SPOT Jasnej Gwiazdy”, liczba punktów 57,34 kwota przyznana 303 841,00 zł,

ikona