2016

prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu

punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Opinia Komisji Oceniającej:

 

Lista rankingowa ofert:

 

1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM - 78,50 pkt

2. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop-Oksywie - 56,50 pkt

3. Oferta Nr 5 złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów - 43,00 pkt

4. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop-Chylonia - 41,50 pkt

5. Oferta Nr 1-4 złożone przez Instytut Aktywizacji Regionów - 41,50 pkt

6. Oferta złożona przez Fundację Anteris - 35,25 pkt

7. Oferta złożona przez Fundację Honeste Vivere - 35,25 pkt

8. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - 35,00 pkt

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

 

1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM

2. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop-Oksywie

3. Oferta Nr 5 złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów

 

 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3848/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r.:

 

1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM – 185 400 zł

2. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop-Oksywie – 61 800 zł

3. Oferta Nr 5 złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów – 59 945,60 zł

  • ikonaOpublikowano: 16.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.12.2015 12:34
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona