2018

Informacja o unieważnieniu konkursu na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Karwiny

Informacja o unieważnieniu konkursu
 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia  Nr 8396/18/VII/R z dnia        18 września 2018 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności  w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny ogłoszony w dniu 07.08.2018 r.
 
 

ikona