2016

Unieważnienie otwartego konkursu ofert: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

 

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 4207/16/VII/R z dnia 01.03.2016 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego. Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożone oferty wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

ikona