2017

Unieważnienie otwartego konkursu ofert: świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów

Unieważnienie otwartego konkursu ofert


Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 7165/17/VII/R z dnia 12.12.2017 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów.
Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę wymogów
formalnych zawartych w ogłoszeniu.


ikona