2017

Rozstrzygnięcie konkursu - utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na SM

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5716/17/VII/P z 7 lutego 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 100.000 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni.

ikona