2018

Rozstrzygniecie konkursu: "Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego"


Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”.

 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”.
Tytuł zadania: „Za stołem- żywność, która wzmacnia”.

Nazwa organizacji pozarządowej: Związek  Stowarzyszeń  Bank Żywności  w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A
80-351 Gdańsk

Liczba punktów: 78,84
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 7667/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2018 r.:

Rodzaj zleconego zadania: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”.
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności  w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A,  80- 351 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2018 r.: 142 800,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 30.03.2018 17:16
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.04.2018 17:17
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona