2017

Rozstrzygnięcie konkursu - Od drzwi do drzwi

Rozstrzygnięcie konkursu
na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi”       
 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5891/17/VII/P z 15 marca 2017 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi” w kwocie 130.256,16 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.

ikona