2014

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna ON

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15912/14/VI/P z 26 sierpnia 2014 r. konkurs na realizację zadania dot. aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu.