2012

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie konkursu - na wsparcie realizacji zad. publicznego z zakresu innowacji społecznych_2012.09.11


                                                                                                                                                Gdynia, 2012.09.11

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień ( w tym prowadzenie klubu dla młodzieży) i organizowania społeczności lokalnej w rejonie Zamenhoffa i Opata Hackiego w terminie od 10.09.2012 r. do 30.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 7738/12/VI/R z dnia 10.09.2012 przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert następującemu podmiotowi:

Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni", z siedzibą w Gdyni, ul. Modrzewiowa 4c/8 w wysokości 140 000 zł. w roku 2012.

  • ikonaOpublikowano: 11.09.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Małgorzata _Olczak (2011)

ikona